Aleksander KostykARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA2010-07-21

Олекса Костик
Kol. Sypniewo
64-915 Jastrowie

Do Redakcji “Nasze Słowo”

9 maja w Moskwie uroczysto odświętowano 65. rocznicę Zwycięstwa nad Faszyzmem. A czy Moskwa wie, że w mojej wsi Torki, gdzie ja się urodził 25 II 1928 r. będzie Parada? Nie wie: Parada będzie! Tam krowy jak i co dnia chodzić będą po grobie żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli za wieś Torki w drugim dniu wojny, ich padło 7, i padło 7 Niemców. Niemcy swoich zabrali. Po kilku dniach Stefan Pełech taczką zwoził do jamy przy gościńcu jadąc z Tork do Pozdzwicz (obecnie Leszno). Piszę po kilku dniach, bo mieszkańcy Tork uciekli za San do Wyrzątyc, Miałkowic, Orły, bo na wieś leciały pociski artyleryjskie z Szehyni i Siedlisk, a gdy wróciły część wsi była spalona, żołnierze były czarne, ciała rozłożone. Była gorączka, z daleka oglądałem ten pochówek. Stefan miał zawiązaną twarz, tylko oczy było widać. Czy Stefan Pełech zabrał jakieś dokumenty? Tego nie wiem. On ich nie głęboko zakopał, ogrodził żerdziami z wierzby. W 1945 roku większość mieszkańców Torek wygnali do ZSSR, a w 1947 Akcja Wisła na Ziemie Odzyskane. Mieszkańcy, którzy osiedliły nie w Torkach, nie wiedzą że ich krowy Paradują co dzień po grobach Sołdatów. Zbliża się rocznica napaści Hitlera na moją wieś. To ja prosiłbym miejscowe władze, by ten kawałek ziemi ogrodzić choć kolczastym drutem i napisać, że leżą tu Bezimienni żołnierze Armii Czerwonej, którzy zginęli w drugim dniu napaści Hitlera na wieś Torki.

Z poważaniem
Aleksander Kostyk

Do wiadomości:
Gazeta Wyborcza, Warszawa
Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów
Наше Слово, Варшава

Artykuł w j. ukraińskim ukazał się w nr 25 “Naszego Słowa” (20.06.2010);
“Наше слово” №25, 20 червня 2010 року

Поділитися:

Категорії : Статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*

В. МацелкоПОГЛЯДИ2009-04-09

У відповідь на статтю “Лицарі своєї правди”, яка вийшла з під пера ред. Степана Мігуса, хочу заявити наступне:
1. Я не провів жодної кореспонденції з видавництвами, які були названі у статті, ані з жодними іншими. Не писав я також жодних анонімних листів. Єдине, що написав, це лист у березні 2008 р. до редакції “Нашого слова”, який так і не був опублікований, та у січні 2009 р. приватний лист у відповідь М. Сичу (на 2 сторінках формату А4), з якого редактор С. Мігус надрукував тільки останнє речення.
У світлі права і закону, які на той час були чинними, до створення ліцею (також українського) могла бути причетна тільки і виключно посадова особа – начальник міста і ґміни (як тереновий орган державної адміністрації), і я скористався тим правом, незважаючи на гострі протести польського середовища.

Отже, редактор С. Мігус подає у статті неправду, коли пише: “Слід тут додати, що пан В. Мацелко зобов’язаний був виконати ухвалу Ради міста і ґміни (…)”. Такої ухвали не було, як і не було жодних позитивних рішень вищих органів влади. Хочу пригадати, що на той час (квітень – початок травня 1990 р.) польсько-українські відносини у Ґурові-Ілавецькому були досить напружені і, як результат того, у виборах до Ради міста Ґурова не пройшов жоден українець, у тому числі і Мирон Сич.
З пошаною В. Мацелко


[печатка]
Urząd Wojewódzki
Kuratorium Oświaty i Wychowania

Nasz znak: data: 1990.05.11
OW.I – 5011c/1/90

W odpowiedzi na pismo z dnia 21 kwietnia 1990 r. (znak: 0137/1/90/ w sprawie powołania w Górowie Iławeckim liceum ukraińskiego, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Olsztynie informuje, że zgodnie z art. 34 obecnie art. 28 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 26, poz. 183 z 1988 r.) oraz uchwałą nr XXIII/153/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie z dnia 10 grudnia 1987 r., powołanie liceum ogólnokształcącego (w tym również z niepolskim językiem nauczania – wytyczne MEN stanowiące załącznik do zarządzenia nr 67 z dnia 21 grudnia 1988 r. – Dz. Urz. MEN Nr 11, poz. 69) leży wyłącznie w kompetencji naczelnika miasta.
Ponadto informujemy, że Wojewoda Olsztyński (a nie Kurator Oświaty i Wychowania) powołuje, przekształca i likwiduje tylko placówki oświatowe podległe WRN.

Kurator Oświaty i Wychowania
Mgr Bogdan Meryng

Do wiadomości:
Naczelnik miasta i gminy w Górowie Iławeckim
Prezydium Rady Narodowej w Górowie Iławeckim
Komitet Obywatelski w Górowie Iławeckim
Ob. M. Sycz – pełnomocnik rodziców narodowości ukraińskiej przy LO w Górowie Iławeckim

“Наше слово” №15, 12 квітня 2009 року

Категорії : Погляди

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*