Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej w okresie 13.05.2014-30.04.2015

ГРОМАДСЬКИЙ КОМІТЕТ ВІДБУДОВИ НАРОДНОГО ДОМУ В ПЕРЕМИШЛІ
SPOŁECZNY KOMITET ODBUDOWY NARODNEGO DOMU W PRZEMYŚLU
__________________________________________________________________________________________
Przemyśl 21.05.2015 r.

Społeczny Komitet Odbudowy Narodnego Domu w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, ul. Kościuszki 5 przekazuje niniejszym sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej na podstawie Decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 286/2014 z dnia 13.05.2014 r. zmienionej Decyzją nr 364/2014 z dnia 11.08.2014 r.
W okresie od 13.05.2014 r. do 30.04.2015 r. Komitet zebrał następujące sumy wg form zbiórki:
– dobrowolne wpłaty na wydzielone konto bankowe 155.412,79 zł
– datki zebrane do zaplombowanych puszek kwestarskich 3.803,30 zł
RAZEM ŚRODKI ZEBRANE PODCZAS PUBLICZNEJ ZBIÓRKI: 159.216,09 zł
– odsetki od lokat założonych ze środków zebranych z publicznej zbiórki brak
ŁĄCZNIE ŚRODKI ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 159.216,09 zł
W naturze ofiar nie zbierano.
Na koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej składały się:
– opłaty pocztowe i materiały biurowe 1.234,61 zł
– prowizja bankowa 483,92 zł
– koszty materiałów reklamowych 1.353,00 zł
Sposoby wydatkowania środków zebranych w ramach publicznej zbiórki:
– kwota 98.369,67 zł została wydana na sfinansowanie remontu poddasza, odnowienie i odtworzenie więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien, rur spustowych wraz z przebudową dachu budynku Narodnego Domu w Przemyślu, przy ul. Kościuszki 5 – prace potwierdzone fakturą nr 25/B/U/2014 – kopia faktury oraz wyciągu bankowego w załączeniu;
– kwota 14.760,00 zł została wydana na sfinansowanie projektu wykonawczego remontu i przebudowy poddasza – prace potwierdzone fakturą nr 22/2014 – kopia faktury oraz wyciągu bankowego w załączeniu;
– kwota 10.632,99 zł została wydana na sfinansowanie robót budowlanych i instalacyjnych (inst. ppoż i elektryczna) na I piętrze budynku Narodnego Domu w Przemyślu, przy ul. Kościuszki 5 – prace potwierdzone fakturą nr 1/B/U/2015 – kopia faktury oraz wyciągu bankowego w załączeniu.
– kwota 24.500,00 zł została wydana na sfinansowanie robót remontowo-budowlanych – zakup i montaż stolarki okiennej w pomieszczeniach 1/15, 1/19, 2/17, 2/20, 3/15 budynku Narodnego Domu w Przemyślu, przy ul. Kościuszki 5 – prace potwierdzone fakturą nr 3/B/U/2015 – kopia faktury oraz wyciągu bankowego w załączeniu.
– kwota 7.881,90 zł została wydana na sfinansowanie wymiany stolarki okiennej na klatce ewakuacyjnej – pomieszczenia 1/12, 2/14, 3/14 budynku Narodnego Domu w Przemyślu, przy ul. Kościuszki 5 – prace potwierdzone fakturą nr 05/B/U/2015 – kopia faktury oraz wyciągu bankowego w

Środki w wysokości 7.881,90 zł zostały wypłacone ze specjalnego technicznego rachunku bankowego o numerze 83 8642 1155 2015 1507 1608 0004, otworzonego specjalnie w celu całkowitego rozliczenia wydatkowania zebranych środków podczas zbiórki publicznej w okresie 13.05.2014 – 30.04.2015. W załączeniu przekazujemy kopie wyciągów bankowych potwierdzających wydatkowanie zebranych w ramach zbiórki publicznej środków na cele zgodne z przedmiotową decyzją.

___________________________ __________________________
Andrzej Komar
Przewodniczący Społecznego Komitetu Odbudowy Narodnego Domu w Przemyślu

Michał Pulkowski
Sekretarz Społecznego Komitetu Odbudowy Narodnego Domu w Przemyślu

Поділитися:

Категорії : Статті

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*