Prenumerata


Передплата (сайт українською мовою)
Subscription (website in english)

PRENUMERATA NA 2019 ROK – CENNIK (obowiązują ceny z roku 2019)

Zapoznaj się z Regulaminem
Informacja dodatkowa
1. Zamówienia na prenumeratę “Naszego Słowa” na terenie Polski przyjmuje również RUCH. S.A. oraz Poczta Polska.

2. Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.:
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: prenumerata@ruch.com.pl
lub kontaktując się z Infolinią Prenumeraty: 22 693 70 00 – czynna w dni robocze w godzinach 7.00 – 17.00.
Koszt połączenia wg taryfy operatora.

3. Zamówienia przez lokalnego przedstawiciela Poczty Polskiej są przyjmowane do 30 dnia miesiąca przed rozpoczynającym się kwartałem.

Поділитися: