Об’єднання українців у Польщі / Związek Ukraińców w PolsceARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA2017-01-18

O Ś W I A D C Z E N I E

Związek Ukraińców w Polsce z zaskoczeniem przyjął informację o wydanym przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy pięcioletnim zakazie wjazdu terytorium tego państwa Roberta Chomy, prezydenta Przemyśla. Tym bardziej, że okoliczności wydania zakazu pozostają niejasne. Miał zostać wydany latem ubiegłego roku, choć prezydent Choma przebywał na Ukrainie pod koniec listopada. Powodem podjęcia tak drastycznego środka miało być „zapewnienie bezpieczeństwa naszego państwa”, jak oświadczyła SBU.

W ostatnich dwóch latach na pograniczu polsko-ukraińskim doszło do kolejnej – po poprzednich z połowy lat 90., oraz w 2009 i 2013 r. – fali napięcia w relacjach pomiędzy naszymi narodami i państwami. W większości były to zdarzenia mające znamiona jawnych prowokacji, których celem było storpedowanie rozwoju dobrosąsiedzkich relacji polsko-ukraińskich i stworzenie kolejnego „frontu” w wojnie hybrydowej, jaką Rosja od lat prowadzi zarówno przeciwko Ukrainie, jak i Polsce. ZUwP wskazywał na te fakty i procesy, ostrzegając przed ich złymi konsekwencjami.

Niewpuszczenie obywatela obcego państwa, a tym bardziej wysokiego funkcjonariusza publicznego, jakim jest Prezydent Miasta Przemyśla, jest krokiem radykalnym i musi być związane z poważnymi i udokumentowanymi zarzutami.

Do władz Polski i Ukrainy zwracamy się o jak najpilniejsze wyjaśnienie tej sprawy i podanie ustaleń i przyczyn wydania decyzji do wiadomości publicznej. Organa państwowe obydwu naszych państw powinny uczynić wszystko, by swoimi działaniami nie eskalować napięcia i nie wywoływać kolejnych konfliktów.

18 stycznia 2017 r.

Поділитися:

Категорії : Статті