Категорія: Статті

Apel w sprawie abolicji

■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-03-16 Warszawa, dnia ........................ Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan Borusewicz Prezes Rady Ministrów Donald Tusk Rzeczypospolitej Polskiej W imieniu nielegalnych imigrantów prosimy o prawo...

Czasami promień słońca nie zajrzy na czas

Olko Maślej ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-03-15 Pamięci Fyla Szczambury z Łemkowszczyzny A ten milicjant młody, wtedy przyszedł do mnie na pole i zaczął na mnie krzyczeć, że jest święto państwowe, a ja pracuje w polu 9 maja, ja do...

Ukraiński pejzaż powyborczy

Mikołaj Oniszczuk ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-02-19 Wybory prezydenckie na Ukrainie nie przyniosły niespodzianek. Przejęcie berła władzy prezydenckiej przez Wiktora Janukowycza, to jeszcze nie powód do triumfalizmu "niebieskich". Nie powód też do "płaczu" dla "pomarańczowych". To czas poważnej refleksji dla...

Komentarz o deklaracji ukraińskiej z 1977 r.

Aleksander Smolar ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-01-17 Deklaracja w sprawie ukraińskiej z 1977 r. była inicjatywą Jerzego Giedroycia i środowiska paryskiej "Kultury". Nie była działaniem odosobnionym, wpisywała się w nurt myślenia Jerzego Giedroycia o Europie Środkowo-Wschodniej, a szczególnie odzwierciedliła się...

Zbrodnia na Wzgórzach Wuleckich

Grzegorz Hryciuk, Wrocław ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-01-17 Śmierć lwowskich profesorów w lipcu 1941 r., jak mało które tragiczne wydarzenie z lat II wojny światowej w okresie powojennym nabierało nowych znaczeń, obrastało swoistą mitologią. Jest więc symbolem martyrologii narodu polskiego,...

Wokół “Deklaracji w sprawie ukraińskiej” z 1977 r.

Iza Chruślińska ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-01-17 "Deklaracja w sprawie ukraińskiej" opublikowana w "Kulturze" w 1977 r. z inicjatywy Redaktora Jerzego Giedroycia była jednym z ważniejszych ogniw w koncepcji i działaniach opracowanych i podjętych przez środowisko paryskiej "Kultury" w odniesieniu...

Wielki Głód jako ludobójstwo

dr Robert Kuśnierz ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-01-17 Stanisław Kulczycki, Hołodomor. Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako ludobójstwo. Problem świadomości, "Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańaskiego", Wrocław 2008, ss. 382. Profesor Stanisław Kulczycki jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Historii...

Stawka w grze – Ukraina

Andrzej Szeptycki ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-01-17 Tomasz Kapuśniak, Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Warszawa - Lublin, 2008, 320 stron Omawiana książka to praca doktorska Tomasza Kapuśniaka, adiunkta w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie....

Dzień 10 września 1939 roku, czyli Sodoma i Gomora w Besku

Stanisław Banek ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-01-16 [...] Wczoraj, to znaczy 9 września 1939 roku o godzinie 16 po południu, w Besku zjawili się niemieccy żołnierze. Część poszła dalej, a część została kwaterować w Besku, rozlokowując się po sadach, szopach,...

Przywłaszczone ofiary

(bg) ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-01-16 W związku z rocznicą wydarzeń z 10 września 1939 roku w Besku Od początku kampanii wrześniowej Wermachtu 1939 r. niemieccy żołnierze nie rozróżniali Polaków od Ukraińców. Dowodem na to są tragiczne wydarzenia z 10...

Nowe nagrania muzyki cerkiewnej

Paweł Markuszewski ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-01-05 W ostatnich miesiącach na polskim rynku fonograficznym ukazały się dwie ciekawe płyty z muzyką cerkiewną. Pierwsza, zatytułowana Wydichom swit istynnyj..., prezentuje dokonania chóru parafialnego warszawskiej cerkwi greckokatolickiej oo. Bazylianów; druga - to pierwsza...

Serca dla serca

Kajetan Wróblewski ■ ARTYKUŁY, OŚWIADCZENIA ■ 2010-01-05 Lilija ma wrodzoną wadę serca. Jeśli szybko nie zostanie zoperowana w Polsce, czeka ją śmierć w męczarniach. Kiedy ludzie patrzą na drobną, śliczną blondynkę, nikt nie może uwierzyć, że ma 29 lat -...