Читайте українською мовою за посиланням.

Wystąpienie

Współprzewodniczącego Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Grzegorza Kuprianowicza

na spotkaniu noworocznym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

z przedstawicielami Kościołów i związków wyznaniowych

oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce

w Pałacu Prezydenckim w Warszawie 18 stycznia 2019 roku

Wielce Szanowny Panie Prezydencie wraz z Małżonką,

Eminencjo,

Eminencje i Ekscelencje, zwierzchnicy i przedstawiciele Kościołów i związków wyznaniowych,

Szanowni Przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych,

Dostojni Ministrowie Kancelarii Prezydenta,

początek roku jest dobrym momentem dla refleksji nad czasem minionym i szukania perspektyw przyszłości, ale także jest okazją dla życzeń, które chciałbym złożyć w imieniu obywateli Rzeczypospolitej należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

W ubiegłym roku świętowaliśmy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Symbolicznym stało się to, że po raz pierwszy w tak znaczącej skali w obchody tego święta zostały włączone mniejszości narodowe i etniczne, za co chciałbym złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania. Dziękujemy również za to, że zawsze podkreśla Pan obywatelski charakter wspólnoty państwowej, co dla nas – dla mniejszości – jest szczególnie ważne i znaczące.

W rozpoczynającym się roku inspiracją dla naszej wspólnej refleksji może być wspomniany już jubileusz 450-lecia zawarcia unii lubelskiej. To epokowe wydarzenie odmiennie oceniane jest w pamięci historycznej narodów tworzących ówczesną Rzeczpospolitą, a więc obchody tej rocznicy mogą się stać znakomitą okazją do wzajemnego uczenia się odmiennej wrażliwości oraz różnego postrzegania naszej wspólnej historii. Dla mnie – prawosławnego Ukraińca pochodzącego z Podlasia, a w mieszkającego właśnie w Lublinie – jest to szczególnie ważne.

Dla społeczności mniejszościowych rok 2019 będzie czasem refleksji nad dorobkiem ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych. Już za rok bowiem będziemy świętować jubileusz 15-lecia uchwalenia przez Sejm Rzeczypospolitej tego fundamentalnego dla nas aktu prawnego, który był wielkim osiągnięciem polskiej demokracji. Dzisiaj mamy jednak poczucie, że istniejący system funkcjonowania kultury mniejszości już w dużym stopniu wyczerpał się i wymaga poważnej reformy oraz znalezienia skuteczniejszych form działania państwa w tym zakresie.

Zachowanie własnej tożsamości przez mniejszość jest wielkim wyzwaniem. Polacy wiedzą jak trudno zachować swoją tożsamość będąc mniejszością, liczymy więc na zrozumienie i wsparcie w tym wysiłku dla naszych społeczności. W pierwszej kolejności kierujemy te słowa właśnie do Pana, Panie Prezydencie. W tym miejscu powinniśmy przywołać postać śp. Pawła Adamowicza, Prezydenta Miasta Gdańska, który zapisał się w naszej pamięci także jako Człowiek rozumiejący mniejszości i udzielający im wsparcia. Wszyscy łączymy się w bólu i żałobie po jego śmierci…

Chciałbym życzyć nam wszystkim, abyśmy zdołali przezwyciężyć ducha nienawiści. Niestety, mniejszości także bywają obiektem wrogości, jednocześnie szczególnie dobrze rozumieją, jak wielkie zagrożenie stanowi sianie nienawiści, bo przecież najłatwiej wrogość i nienawiść skierować właśnie wobec ludzi odmiennych od większości kulturowo, religijnie czy etnicznie.

Życzymy dziś Rzeczypospolitej i sobie, by mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczność posługująca się językiem regionalnym nadal wzbogacały mozaikę kulturową państwa polskiego. Zniszczoną drogę można odbudować, zaniedbany dom można wyremontować, wymaga to jedynie nakładów finansowych. W przypadku zniszczenia tożsamości, przerwania ciągłości przekazu kulturowego, skutki są już przeważnie nieodwracalne – ginie unikalna kultura, mały mikrokosmos.

Wierzymy, że rok 2019 będzie dla Polski czasem budowania wspólnoty obywatelskiej opartej na zasadach demokratycznego państwa prawa. W imieniu mniejszości chciałbym złożyć Panu, Panie Prezydencie, Szanownej Małżonce oraz – na Pana ręce – wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej serdeczne życzenia, by ten rozpoczynający się rok był czasem pełnym Bożego błogosławieństwa i pokoju, rokiem Wiary, Nadziei i Miłości…

Поділитися:

Категорії : Історія

Схожі статті

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*
*