ПАСПОРТ

р е д к о л е г і я
Христина Заник, Петро Тима, Ігор Щерба

к о л е к т и в
Христина Заник головний редактор
Ігор Щерба відповідальний секретар
Павло Лоза (Варшава)
Богдан Гук (Перемишль)
Анна Вінницька (Кошалін)
Степан Мігус (Ольштин)
Ольга Михалюк верстка
Галина Леськів інтернет-випуск
Зеновія Нєвуліс коректура
Мирослава Борцюх секретаріат, передплата, оголошення

с п і в р о б і т н и к и
Данута Копець (літературний редактор)
Іван Бакунович (Більськ-Підляський)
Анастасія Кравчук (Варшава)
Мирослав Левицький (Київ)
Анастасія Канарська (Львів)
Петро Андрусечко (Познань)
Олеся Ґєраль (Люблин)
Богдан Тхір (Ґурово-Ілавецьке)
Людмила Лабович (Білосток)
Оксана Кульчевич (Лігниця)
Олена Цікуй (Краків)

к о о р д и н а т и    р е д а к ц і ї   на карті Варшави
Nasze Słowo
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa
Polska
+48 22 6778446 (відповідальний секретар); +48 22 6778810 (секретаріат, тел./факс), +48 22 6778445.
E-mail: redakcja@nasze-slowo.pl prenumerata@nasze-slowo.pl ogloszenia@nasze-slowo
Години роботи редакції: 900-1700

в и д а в е ц ь
Об’єднання українців у Польщі
(адреса: Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Polska);
Телефони:
секретаріат +48 22 6799677, +48 22 6778805
секретар Головної управи +48 22 6778806, факс: +48 22 6799695
E-mail: zuwp@post.pl sekretariat@ukraina.com.pl
www: http://www.oup.ukraina.com.pl/

Pismo zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Тижневик видається за фінансовою підтримкою Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП

Думка авторів статей не завжди співпадає з думкою редакції.
Не замовлені матеріали не повертаються. Редакція залишає за собою право скорочувати та виправляти статтю, змінити її заголовок. Редакція не несе відповідальності за зміст оголошень та достовірність реклами.

Коментарі закриті.