ПАСПОРТ

р е д к о л е г і я
Христина Заник, Петро Тима, Ігор Щерба

к о л е к т и в
Христина Заник головний редактор
Ігор Щерба відповідальний секретар
Павло Лоза (Варшава)
Богдан Гук (Перемишль)
Анна Вінницька (Кошалін)
Степан Мігус (Ольштин)
Ольга Михалюк верстка
Галина Леськів інтернет-випуск
Зеновія Нєвуліс коректура
Мирослава Борцюх секретаріат, передплата, оголошення

с п і в р о б і т н и к и
Данута Копець (літературний редактор)
Іван Бакунович (Більськ-Підляський)
Анастасія Кравчук (Варшава)
Мирослав Левицький (Київ)
Анастасія Канарська (Львів)
Петро Андрусечко (Познань)
Олеся Ґєраль (Люблин)
Богдан Тхір (Ґурово-Ілавецьке)
Людмила Лабович (Білосток)
Оксана Кульчевич (Лігниця)
Олена Цікуй (Краків)

к о о р д и н а т и    р е д а к ц і ї   на карті Варшави
Nasze Słowo
ul. Kościeliska 7
03-614 Warszawa
Polska
+48 22 6778446 (відповідальний секретар); +48 22 6778810 (секретаріат, тел./факс), +48 22 6778445.
E-mail: redakcja@nasze-slowo.pl prenumerata@nasze-slowo.pl ogloszenia@nasze-slowo
Години роботи редакції: 900-1700

в и д а в е ц ь
Об’єднання українців у Польщі
(адреса: Związek Ukraińców w Polsce, ul. Kościeliska 7, 03-614 Warszawa, Polska);
Телефони:
секретаріат +48 22 6799677, +48 22 6778805
секретар Головної управи +48 22 6778806, факс: +48 22 6799695
E-mail: zuwp@post.pl sekretariat@ukraina.com.pl
www: http://www.oup.ukraina.com.pl/

Pismo zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Тижневик видається за фінансовою підтримкою Міністерства внутрішніх справ та адміністрації РП

Думка авторів статей не завжди співпадає з думкою редакції.
Не замовлені матеріали не повертаються. Редакція залишає за собою право скорочувати та виправляти статтю, змінити її заголовок. Редакція не несе відповідальності за зміст оголошень та достовірність реклами.

(Visited 1 165 times, 1 visits today)