До уваги дописувачів

Інформація для редакторів, кореспондентів і дописувачів «Нашoгo слова»

1. Теми статей прошу узгоджувати з головним редактором перед написанням статті. Незамовлені статті редакція не має обов’язку друкувати.
2. Оптимальний розмір статті до 5 тис. знаків.
3. Статті більшого розміру обов’язково узгоджувати з головним редактором.
4. Авторів статей просимо забезпечувати власний текст ілюстративним матеріалом (фото, графіка).
5. Надіслані фотографії повинні бути доброї якості, у форматі jpg або pdf та описані (подати, що на них зображено, яка особа чи подія; має бути написано, хто автор або джерело).
6. Позаштатні кореспонденти і дописувачі обов’язково повинні подавати свої контактні дані (телефон, адреса електронної пошти) безпосередньо під текстом (у випадку фото – у листі). Щоб уникнути непорозумінь не забувайте підписувати свої статті.

(Visited 155 times, 1 visits today)