70-ті РОКОВИНИ АКЦІЇ «ВІСЛА»

Wczytuję mapę...

Дата: 14.07 до 16.09

Місцеположення:
Народний дім у Перемишлі


Графіка Андрія Степана

ПРОГРАМА ВІДЗНАЧЕНЬ 70-х РОКОВИН АКЦІЇ «ВІСЛА»
Акція «Вісла» після 70-и років

Елк/Хшаново, Вармінсько-Мазурське воєводство
14 липня 2017, п’ятниця

Популярно-наукова конференція, організована історичним музеєм в Елку у співпраці з ОУП. З участю, зокрема: дослідників післявоєнних дій Греко-католицької церкви у Польщі: проф. Романа Дрозда (Поморська академія у Слупську, проф. Ігоря Галагіди (Ґданський університет), o. Ігоря Гарасима (парох парафії в Кентшині, дослідник долі о. Мирослава Ріпецького – пароха парафії у Хшанові). Стефан Марциняк (історик з Елку) — «Акція „Вісла” у біографічних досвідах мешканців Елцького повіту».
Конференція буде супроводжуватися презентацією фільмів про післявоєнні долі українського суспільства в Польщі. Зустріч з Андрієм Вархілом, автором фільму «Табір Явожно».

15 липня 2017, субота
► Світсько-релігійні врочистості у Хшанові неподалік Елку, осідку першої греко-католицької парафії на північних землях Польщі, яка почала існувати вже від липня 1947 року.

Майстер-клас на тему тотожності, пошуку коренів для дітей та молоді. Ведення: Юлія Лащук.
Архиєрейська Служба Божа в супроводі архиєпископа Євгена Поповича, митрополита Української греко-католицької церкви у Польщі.
Концерт хору «Журавлі».
Презентації/лекції, присвячені о. М. Ріпецькому та долі вірних у період Польської Народної Республіки з участю проф. І. Галагіди та о. І. Гарасима.

__________________________

Явожно (Сілезьке воєводство)
16 вересня 2017, субота

► Урочистість у Явожні біля пам’ятника жертв табору (поляків, німців, українців) з участю колишніх в’язнів-українців та членів їхніх родин, які загинули в Центральному таборі праці, та делегацій українських шкіл з Білого Бору, Бартошиць, Лігниці, Ґурова-Ілавецького, Перемишля, а також структур ОУП.
► концерт, присвячений в’язням і жертвам табору в Явожні, організований у співпраці з Управою міста Явожна.

__________________________

Варшава
I. Дебати в рамках Відкрита Річ Посполита в Театрі польському (травень/червень).
II. Салон поезії: бєщадські вірші та Руський ліхтар Юрія Гарасимовича в Театрі польському.
III. Презентація нової книжки Павла Смоленського, присвяченої акції «Вісла» (жовтень/листопад)
IV. Дебати: Післявоєнна Польща – міфи та білі плями з участю Марціна Заремби, автора, зокрема, «Великої Тривоги» та Марка Лущини, автора публікації «Малий злочин» (червень). У рамках подяки жертводавцям, які підтримали відзначення роковин акції «Вісла» з участю, зокрема, Ольги Пасічник
V. Видання публікації польською мовою «Тотожність осіб українського походження у Польщі, третього покоління після акції «Вісла». Публікація створена в Інституті соціології Ягеллонського університету під керівництвом Петра Новака як результат дослідницького проекту, який торкається національної тотожності нащадків українців, вивезених під час акції «Вісла» (об’єм 75 с. машинопису)
VI. Листівка для позбавлених батьківщини/коренів. «Газета виборча» (загальнопольська) додає до святочного видання у квітні спеціально підготовану поштову листівку з надрукованою адресою Об’єднання та місцем для написання кількох слів до нащадків виселених. Буде можна її послати з роздумами на тему акції «Вісла»
VII. Пропам’ятні дошки на залізничних вокзалах, які нагадуватимуть транспорти в рамках акції «Вісла» (напр., станція Пшеворськ). Термін: жовтень/листопад

________________________________________________________________

Program społecznych obchodów 70. rocznicy akcji „Wisła”
„Akcja „Wisła” – siedemdziesiąt lat po”

Ełk/Chrzanowo, woj. warmińsko-mazurskie
Piątek, 14 lipca 2014 Godz. 10:00–17:00
Konferencja popularnonaukowa zorganizowana przez Muzeum Historyczne w Ełku we współpracy ze ZUwP. Udział wezmą m.in. badacze powojennych dziejów Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce: prof. Roman Drozd (Akademia Pomorska w Słupsku), prof. Igor Hałagida (Uniwersytet Gdański), o. Igor Harasym (proboszcz parafii w Kętrzynie, badacz losów ks. M. Ripeckiego, proboszcza parafii w Chrzanowie), dr Stefan Marciniak (historyk z Ełku) — „Akcja «Wisła» w doświadczeniach biograficznych mieszkańców powiatu ełckiego”. Konferencji towarzyszyć będzie prezentacja filmów o powojennych losach społeczności ukraińskiej w Polsce oraz spotkanie z autorami, m.in. A. Warchiłem, autorem filmu „Obóz Jaworzno”

Sobota, 15 lipca 2017 Uroczystości świecko-religijne w Chrzanowie k. Ełku, pierwszej parafii greckokatolickiej na ziemiach Polski północnej, która rozpoczęła działalność już w lipcu 1947 r.
Godz. 9:00–10:30 Warsztaty na temat tożsamości, poszukiwania korzeni dla dzieci i młodzieży. Prowadzenie: Julia Laschuk
Godz. 11:00–14:00 Uroczysta Archijerejska Msza Święta koncelebrowana przez abp. Eugeniusza Popowicza Metropolitę Przemysko-Warszawskiego Cerkwi Greckokatolickiej w Polsce
Godz. 14:30–15:00 Koncert chóru „Żurawli”
Godz. 15:00–16:00 Prezentacje/wykłady poświęcone ks. M. Ripeckiemu oraz losom wiernych w okresie PRL z udziałem prof. I. Hałagidy i o. I. Harasyma

Jaworzno (woj. śląskie), 16 września 2017
Godz. 10:00–12:30
Uroczystości w Jaworznie pod pomnikiem ofiar obozu (Polaków, Niemców, Ukraińców) z udziałem byłych więźniów-Ukraińców oraz członków rodzin tych, którzy zginęli na terenie COP, delegacji ukraińskich szkół z Białego Boru, Bartoszyc, Legnicy, Górowa Iławeckiego, Przemyśla, delegacji struktur ZUwP
Godz. 14:00–16:00 Planowany jest koncert poświęcony więźniom i ofiarom COP w Jaworznie zorganizowany we współpracy z UM Jaworzno

Warszawa
I. Debata w ramach Otwarta Rzeczpospolita w Teatrze Polskim (maj/czerwiec).
II. Salon poezji: wiersze bieszczadzkie i Ruski lichtarz Jerzego Harasymowicza w Teatrze Polskim
III. Prezentacja nowej książki Pawła Smoleńskiego poświęconej akcji „Wisła” (październik/listopad)
IV. Debata: Polska powojenna – mity i białe plamy z udziałem Marcina Zaremby, autora m.in. „Wielkiej Trwogi” oraz Marka Łuszczyny autora publikacji „Mała zbrodnia” (czerwiec); W ramach podziękowania darczyńcom, którzy wsparli obchody rocznicy akcji „Wisła” z udziałem m.in. Olgi Pasiecznik
V. Wydanie publikacji w języku polskim „Tożsamość osób ukraińskiego pochodzenia w Polsce, trzeciego pokolenia po akcji «Wisła»”. Publikacja powstała w Instytucie Socjologii UJ pod kierunkiem dr. hab. Piotra Nowaka jako rezultat projektu badawczego dotyczącego tożsamości narodowej potomków Ukraińców wywiezionych podczas akcji „Wisła”. Praca w języku polskim (objętość 75 str. maszynopisu)
VI. Pocztówka dla pozbawionych ojcowizny/korzeni. „Gazeta Wyborcza” (ogólnopolska) dołącza do wydania świątecznego w kwietniu specjalnie przygotowaną kartkę pocztową z wydrukowanym adresem Związku i miejscem na napisanie kilku słów do potomków wysiedlonych. Można ją będzie wysłać z refleksjami na temat akcji „W”
VII. Tablice na dworcach PKP upamiętniające transporty w ramach akcji „W” (m.in. stacja Przeworsk). Termin: październik/listopad

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *